Hedrin banner
 
 
Vši pod mikroskopom Hedrin odolnosť vší

V niektorých častiach krajiny vznikla odolnosť vší voči existujúcim prípravkom. Toto môže ľahko vyústiť do zamorenia všami v školách či spoločenstvách a predĺženiu doby ich odstránenia. 2

Nakoľko je účinok Hedrinu založený čisto na fyzickom pôsobení, odolnosť vší voči nemu
nevzniká a účinnosť sa nezníži
ani v prípade vší odolných
voči iným prípravkom.

Hedrin je možné použiť
opakovane, preto nie je
dôvod používať iné prípravky.

Vždy si prečítajte návod.

1. z klinickej štúdie uverejnenej v BMJ, 18 June 2005;
330: p1423-1425
2. z klinickej štúdie uverejnenej Downs et al.
Br J Dermatol 2002 Jan; 146(1)88-93BMJ,
18 June 2005; 330: p1423-1425

 

 

  © 2009 Thornton and Ross Limited a INTERPHARM Slovakia, a.s. Všetky práva vyhradené.
Používanie materiálov a obrázkov uverejnených na tejto stránke je možné len s písomným súhlasom autora.
Hedrin children