Účinnosť Hedrinu

Hedrin je licencovaný prípravok špeciálne vyvinutý pre odstraňovanie vší a ich vajíčok,
u ktorého nevzniká odolnosť. Odolnosť (rezistencia) sa často spája s používaním klasických prípravkov s mechanizmom účinku spočívajúcom v otrávení vší chemickou látkou.

Revolučný účinok Hedrinu je založený na použití látky Dimeticone, ktorá účinkuje fyzikálne. Voš zadusí tak, že zabráni vylúčeniu jej nadbytočných tekutín. Jedna z
najrozsiahlejších štúdií urobená na vlasových všiach dokázala účinnosť Hedrinu pri odstraňovaní vší.1

Vždy si prečítajte návod.

 

  © 2009 Thornton and Ross Limited a INTERPHARM Slovakia, a.s. Všetky práva vyhradené.
Používanie materiálov a obrázkov uverejnených na tejto stránke je možné len s písomným súhlasom autora.
Hedrin children